فرم دریافت نتیجه آزمایش کووید-19

لطفاً شماره ملی و تاریخ نمونه گیری را در فرم زیر وارد نمائید. لازم به ذکر است ممکن است نمایش نتیجه آزمایش در این سامانه تا حداکثر 72 ساعت از زمان نمونه گیری به طول بینجامد.

تمام حقوق نزد دانشگاه علوم پزشکی لرستان محفوظ است. © 1399